หมวดหมู่ : เปตอง
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0215
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเปตองโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
2
0216
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นหญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเปตองโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
3
0218
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเปตองโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
4
0220
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายหญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเปตองโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
5
0222
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ต้นชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเปตองโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
6
0224
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ต้นหญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเปตองโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
7
0226
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ปลายชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเปตองโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
8
0227
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ปลายหญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเปตองโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
9
0228
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ต้นชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเปตองโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
10
0230
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ต้นหญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเปตองโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
11
0231
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ปลายชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเปตองโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
12
0232
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ปลายหญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเปตองโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
13
0236
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสมระดับ ม.ต้น [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเปตองโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
14
0237
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสมระดับ ม.ปลาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเปตองโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.003187894821167 วินาที