หมวดหมู่ : เทเบิลเทนนิส
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0190
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเทเบิลเทนนิสโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
2
0193
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นหญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเทเบิลเทนนิสโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
3
0194
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเทเบิลเทนนิสโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
4
0196
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายหญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเทเบิลเทนนิสโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
5
0199
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ต้นชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเทเบิลเทนนิสโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
6
0201
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ต้นหญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเทเบิลเทนนิสโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
7
0202
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ปลายชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเทเบิลเทนนิสโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
8
0204
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ปลายหญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเทเบิลเทนนิสโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
9
0205
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ผสมระดับ ม.ต้น [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเทเบิลเทนนิสโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
10
0207
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ผสมระดับ ม.ปลาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเทเบิลเทนนิสโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0033211708068848 วินาที