หมวดหมู่ : บาสเกตบอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0173
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ต้นชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามบาสเกตบอลโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
2
0174
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ต้นหญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามบาสเกตบอลโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
3
0175
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ปลายชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามบาสเกตบอลโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
4
0176
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ปลายหญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามบาสเกตบอลโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0024528503417969 วินาที