สรุปอันดับเหรียญ - ไม่วิ่ง
#
กลุ่มสี
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รวม
รวม
1 คณะสีแดง 67 12 11 15 41 12 9 0 41
2 คณะสีชมพู 68 11 7 17 37 10 6 0 37
3 คณะสีเขียว 64 8 4 26 41 8 2 0 41
4 คณะสีฟ้า 76 6 9 20 35 6 9 0 35
5 คณะสีน้ำเงิน 81 2 6 31 41 2 4 2 41
6 คณะสีม่วง 71 2 10 26 40 2 8 2 40
รวม 427 41 47 135 223 40 38 4 82

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.021687030792236 วินาที