#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้คุมทีม
1 ฟุตซอล
การแข่งขันฟุตซอลระดับ ม.1 ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วรวิทย์ ก้อนแก้ว
2.เด็กชาย สิธิชัย จินดาธรรม
3.เด็กชาย ภาณุพงศ์ ภิระบรรณ
4.เด็กชาย ธนวิชญ์ ชมภูเทศ
5.เด็กชาย นพเดช จันตาสิงห์
6.เด็กชาย ภัทราวุท แก้วตุ่น
7.เด็กชาย ภูริภัทร แสนมูลแจ่ม
8.เด็กชาย สมชาย เชอหมื่อ
9.เด็กชาย พิทวัส วิลาวัลย์
10.เด็กชาย ยศไกร ลับแลชัย
2 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ปลายหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว นันทิกานต์ อายี
2.นางสาว นิพร มาเยอะ
3.นางสาว ทัศนีย์ ติ๊บตึง
4.นางสาว เพชรา อิจัง
3 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายชาย
2
-
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย บูรพา นาคบุญนำ
4 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว เพียงขวัญ แสงหน่อ
5 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ผสมระดับ ม.ต้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ไชยวัฒน์ ร้องขันแก้ว
2.เด็กหญิง สุภาภรณ์ พันธ์ศรีสุวรรณ
6 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสมระดับ ม.ปลาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ธเนศ เยอส่อ
2.นางสาว วรรณกานต์ จรรยา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0069150924682617 วินาที