#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้คุมทีม
1 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสมระดับ ม.ต้น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย พุธแดง ยามะ
2.เด็กหญิง วิยดา ไข่กา
2 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสมระดับ ม.ปลาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ธิติมา จีมะวงศ์
2.นางสาว รติพงษ์ จันทะวงค์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0048410892486572 วินาที