#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้คุมทีม
1 บาสเกตบอล
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ต้นชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธวัชชัย ใจดวงเเก้ว
2.นาย อภิเชษฐ์ อุปองค์
3.เด็กชาย ณฐนนท์ หมอโป๊ะกู่
4.เด็กชาย วัชรินทร์ บุญราชเเขวง
5.เด็กชาย ศิริโชค เเซ่ย่าง
6.เด็กชาย วรวิทย์ ลาชี
7.เด็กชาย กิตติพงษ์ มาเยอะ
8.เด็กชาย ยอดชาย เชมื่อ
2 วอลเล่ย์บอล
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ต้นชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กัมปนาท แว่นปานชัย
2.เด็กชาย คมสัน ตุ๋ยตาเขียว
3.เด็กชาย พงศ์เพรช กะมล
4.เด็กชาย ปรเมษฐ์ เขื่อนเพรช
5.เด็กชาย อชิระ เขื่อนแก้ว
6.เด็กชาย ศุภกร ปันเขื่อนขัติ
7.เด็กชาย สิงหา แสงทิพย์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0034480094909668 วินาที