#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้คุมทีม
1 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ณัฐพล ซางคำ
2 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย นัฐพล ปัญญากาศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.1359691619873 วินาที