#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้คุมทีม
1 บาสเกตบอล
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ปลายหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว วาสนา เชาสุวรรณวิไล
2.นางสาว สมศรี แยส่อ
3.นางสาว ชลิตา แซ่เฉิน
4.นางสาว กันติยา แซ่มี
5.นางสาว มาลี แซ่ฟ่าน
6.นางสาว สุภาพร แซ่จ๋าว
7.นางสาว สุทธิดา ม่าโบ๊ะ
8.นางสาว ปาวาลี ทรงสิริวงศ์
9.นางสาว นารีรัตน์ มาเยอ
10.นางสาว จิรวรรณ ชีวินสุนทรสุข
2 วอลเล่ย์บอล
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ต้นหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุดา อ่วยยือ
2.เด็กหญิง ณัฐมล แยเปียง
3.เด็กหญิง ณัฐพร เบียแลกู่
4.เด็กหญิง กิติพร ดีสาม
5.เด็กหญิง ชนิกานต์ แซ่ว่าง
6.เด็กหญิง เนาวรัตน์ แซ่ใฉ
7.เด็กหญิง อุบลวรรณ ขำแจ้ง
8.เด็กหญิง ศิริขวัญ ตามี่
9.เด็กหญิง ฑิมพิกา ลังกาพิน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0034818649291992 วินาที