#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้คุมทีม
1 วอลเล่ย์บอล
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ต้นชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ศิวกร คำสุ
2.เด็กชาย ชนสิษฎ์ ท่าดีสม
3.เด็กชาย วรชิต ภิระบัน
4.เด็กชาย เทวฤทธิ์ เจเตาะ
5.เด็กชาย อภิสิทธิ์ อาจอ
6.เด็กชาย สุรชา แก้วรัตน์
7.เด็กชาย กิตติชัย ฮวยแมกู่
8.เด็กชาย เจตนิพิฐ แสนก๋า
9.เด็กชาย ณัฐชนม์ เรืองนภารัตน์
10.เด็กชาย ภัทรพงษ์ วิระคำ
2 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย เอราวัณ บุญเรือง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.16841602325439 วินาที