#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้คุมทีม
1 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ต้นชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ฐิติวัสส์ ไชยรินทร์
2.เด็กชาย สุชาติ หวุ่ยยือ
2 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ณัฐพงษ์ โพธิ์กระสังข์
3 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ต้นชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นรภัทร จันทาพูน
2.เด็กชาย ธนธรณ์ ยอดมูลคี
4 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ปลายหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จันทร์แรม ปันตัน
2.นางสาว สุภาพร พรมเลิศ
5 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ต้นชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นรภัทร จันทาพูน
2.เด็กชาย ธนธรณ์ ยอดมูลดี
3.เด็กชาย ศราวุธ ยอดมูลดี
6 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสมระดับ ม.ปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ณัฐพงษ์ โพธิ์กระสังข์
2.นางสาว สุภาพร พรมเลิศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0057690143585205 วินาที