รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
กลุ่มสี
0170 ฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอลระดับ ม.ต้นชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเขียว
0171 ฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอลระดับ ม.ปลายชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
0172 ฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอลระดับ รวมหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
0173 บาสเกตบอล
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ต้นชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
0174 บาสเกตบอล
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ต้นหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
0175 บาสเกตบอล
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ปลายชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเขียว
0176 บาสเกตบอล
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ปลายหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีน้ำเงิน
0177 วอลเล่ย์บอล
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ต้นชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีม่วง
0178 วอลเล่ย์บอล
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ต้นหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีน้ำเงิน
0179 วอลเล่ย์บอล
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ปลายชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
0180 วอลเล่ย์บอล
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ปลายหญิง
1
ชนะเลิศ
คณะสีชมพู
0181 ฟุตซอล
การแข่งขันฟุตซอลระดับ ม.1 ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเขียว
0182 ฟุตซอล
การแข่งขันฟุตซอลระดับ ม.1 หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
0183 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ต้นชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
0184 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ต้นหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
0185 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ปลายชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
0186 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ปลายหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
0190 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเขียว
0193 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเขียว
0194 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายชาย
1
-
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
0196 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
0199 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ต้นชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีฟ้า
0201 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ต้นหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเขียว
0202 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ปลายชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
0204 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ปลายหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
0205 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ผสมระดับ ม.ต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
0207 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ผสมระดับ ม.ปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
0215 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
0216 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
0218 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีฟ้า
0220 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเขียว
0222 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ต้นชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีฟ้า
0224 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ต้นหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
0226 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ปลายชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
0227 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ปลายหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีฟ้า
0228 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ต้นชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีฟ้า
0230 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ต้นหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีเขียว
0231 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ปลายชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีชมพู
0232 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ปลายหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
0236 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสมระดับ ม.ต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีแดง
0237 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสมระดับ ม.ปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
คณะสีฟ้า

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.025500059127808 วินาที