สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 ฟุตบอล 3 16 7 247
2 บาสเกตบอล 4 22 4 182
3 วอลเล่ย์บอล 4 24 4 204
4 ฟุตซอล 2 12 2 113
5 เซปักตะกร้อ 4 21 4 101
6 เทเบิลเทนนิส 10 60 10 96
7 เปตอง 14 82 14 164
8 กรีฑา 40 190 23 310
รวมทั้งหมด 164 427 68 1,418

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.016772985458374 วินาที