1.ฟุตบอล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0170 การแข่งขันฟุตบอลระดับ ม.ต้นชาย
2 0171 การแข่งขันฟุตบอลระดับ ม.ปลายชาย
3 0172 การแข่งขันฟุตบอลระดับ รวมหญิง
2.บาสเกตบอล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0173 การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ต้นชาย
2 0174 การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ต้นหญิง
3 0175 การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ปลายชาย
4 0176 การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ปลายหญิง
3.วอลเล่ย์บอล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0177 การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ต้นชาย
2 0178 การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ต้นหญิง
3 0179 การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ปลายชาย
4 0180 การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ปลายหญิง
4.ฟุตซอล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0181 การแข่งขันฟุตซอลระดับ ม.1 ชาย
2 0182 การแข่งขันฟุตซอลระดับ ม.1 หญิง
5.เซปักตะกร้อ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0183 การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ต้นชาย
2 0184 การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ต้นหญิง
3 0185 การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ปลายชาย
4 0186 การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ปลายหญิง
6.เทเบิลเทนนิส
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0190 การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นชาย
2 0193 การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นหญิง
3 0194 การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายชาย
4 0196 การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายหญิง
5 0199 การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ต้นชาย
6 0201 การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ต้นหญิง
7 0202 การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ปลายชาย
8 0204 การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ปลายหญิง
9 0205 การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ผสมระดับ ม.ต้น
10 0207 การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ผสมระดับ ม.ปลาย
7.เปตอง
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0215 การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นชาย
2 0216 การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นหญิง
3 0218 การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายชาย
4 0220 การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายหญิง
5 0222 การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ต้นชาย
6 0224 การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ต้นหญิง
7 0226 การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ปลายชาย
8 0227 การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ปลายหญิง
9 0228 การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ต้นชาย
10 0230 การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ต้นหญิง
11 0231 การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ปลายชาย
12 0232 การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ปลายหญิง
13 0236 การแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสมระดับ ม.ต้น
14 0237 การแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสมระดับ ม.ปลาย
8.กรีฑา
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0187 วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลายชาย
2 0188 วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลายหญิง
3 0189 วิ่ง 60 เมตร ม.1 ชาย
4 0191 วิ่ง 60 เมตร ม.1 หญิง
5 0192 วิ่ง 100 เมตร ม.ต้นชาย
6 0195 วิ่ง 100 เมตร ม.ต้นหญิง
7 0197 วิ่ง 100 เมตร ม.ปลายชาย
8 0198 วิ่ง 100 เมตร ม.ปลายหญิง
9 0200 วิ่ง 200 เมตร ม.ต้นชาย
10 0203 วิ่ง 200 เมตร ม.ปลายชาย
11 0206 วิ่ง 200 เมตร ม.ปลายหญิง
12 0208 วิ่ง 400 เมตร ม.ปลายชาย
13 0209 วิ่ง 400 เมตร ม.ปลายหญิง
14 0210 วิ่ง 400 เมตร ม.ต้นชาย
15 0211 วิ่ง 400 เมตร ม.ต้นหญิง
16 0212 วิ่ง 800 เมตร ม.ต้นชาย
17 0213 วิ่ง 800 เมตร ม.ต้นหญิง
18 0214 วิ่ง 800 เมตร ม.ปลายชาย
19 0217 วิ่ง 800 เมตร ม.ปลายหญิง
20 0219 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้นชาย
21 0221 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้นหญิง
22 0223 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลายชาย
23 0225 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลายหญิง
24 0229 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้นชาย
25 0233 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้นหญิง
26 0234 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลายชาย
27 0235 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลายหญิง
28 0238 ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ต้นชาย
29 0239 ทุ่มน้ำหนัก (4 ก.ก) ม.ต้นหญิง
30 0240 ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลายชาย
31 0241 ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลายหญิง
32 0242 ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้นชาย
33 0243 ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้นหญิง
34 0244 ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ปลายหญิง
35 0245 ขว้างจักร (1.5 ก.ก) ม.ปลายชาย
36 0246 วิ่งกระโดดไกล ม.ต้นชาย
37 0247 วิ่งกระโดดไกล ม.ต้นหญิง
38 0248 วิ่งกระโดดไกล ม.ปลายชาย
39 0249 วิ่งกระโดดไกล ม.ปลายหญิง
40 0250 วิ่ง 200 เมตร ม.ต้นหญิง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.031938076019287 วินาที