#
กิจกรรม
ทีม
0187 วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลายชาย เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 5
0188 วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลายหญิง เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 5
0189 วิ่ง 60 เมตร ม.1 ชาย เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 6
0191 วิ่ง 60 เมตร ม.1 หญิง เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 5
0192 วิ่ง 100 เมตร ม.ต้นชาย เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 5
0195 วิ่ง 100 เมตร ม.ต้นหญิง เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 5
0197 วิ่ง 100 เมตร ม.ปลายชาย เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 6
0198 วิ่ง 100 เมตร ม.ปลายหญิง เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 6
0200 วิ่ง 200 เมตร ม.ต้นชาย เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 4
0203 วิ่ง 200 เมตร ม.ปลายชาย เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 6
0206 วิ่ง 200 เมตร ม.ปลายหญิง เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 6
0208 วิ่ง 400 เมตร ม.ปลายชาย เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 6
0209 วิ่ง 400 เมตร ม.ปลายหญิง เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 5
0210 วิ่ง 400 เมตร ม.ต้นชาย เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 5
0211 วิ่ง 400 เมตร ม.ต้นหญิง เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 5
0212 วิ่ง 800 เมตร ม.ต้นชาย เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 5
0213 วิ่ง 800 เมตร ม.ต้นหญิง เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 5
0214 วิ่ง 800 เมตร ม.ปลายชาย เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 5
0217 วิ่ง 800 เมตร ม.ปลายหญิง เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 5
0219 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้นชาย ทีม 4 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 5
0221 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้นหญิง ทีม 4 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 6
0223 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลายชาย ทีม 4 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 5
0225 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลายหญิง ทีม 4 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 6
0229 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้นชาย ทีม 4 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 5
0233 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้นหญิง ทีม 4 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 5
0234 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลายชาย ทีม 4 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 6
0235 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลายหญิง ทีม 4 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 4
0238 ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ต้นชาย เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 3
0239 ทุ่มน้ำหนัก (4 ก.ก) ม.ต้นหญิง เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 3
0240 ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลายชาย เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 4
0241 ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลายหญิง เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 4
0242 ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้นชาย เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 3
0243 ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้นหญิง เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 3
0244 ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ปลายหญิง เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 4
0245 ขว้างจักร (1.5 ก.ก) ม.ปลายชาย เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 5
0246 วิ่งกระโดดไกล ม.ต้นชาย เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 3
0247 วิ่งกระโดดไกล ม.ต้นหญิง เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 3
0248 วิ่งกระโดดไกล ม.ปลายชาย เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 5
0249 วิ่งกระโดดไกล ม.ปลายหญิง เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 3
0250 วิ่ง 200 เมตร ม.ต้นหญิง เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 5

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0070478916168213 วินาที