#
กิจกรรม
ทีม
0215 การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นชาย เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 6
0216 การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นหญิง เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 6
0218 การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายชาย เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 6
0220 การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายหญิง เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 6
0222 การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ต้นชาย ทีม 2 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 5
0224 การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ต้นหญิง ทีม 2 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 5
0226 การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ปลายชาย ทีม 2 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 6
0227 การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ปลายหญิง ทีม 2 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 6
0228 การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ต้นชาย ทีม 3 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 6
0230 การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ต้นหญิง ทีม 3 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 6
0231 การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ปลายชาย ทีม 3 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 6
0232 การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ปลายหญิง ทีม 3 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 6
0236 การแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสมระดับ ม.ต้น ทีม 2 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 6
0237 การแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสมระดับ ม.ปลาย ทีม 2 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0054709911346436 วินาที