#
กิจกรรม
ทีม
0190 การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นชาย เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 6
0193 การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นหญิง เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 6
0194 การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายชาย เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 6
0196 การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายหญิง เดี่ยว 1 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 6
0199 การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ต้นชาย ทีม 2 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 6
0201 การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ต้นหญิง ทีม 2 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 6
0202 การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ปลายชาย ทีม 2 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 6
0204 การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ปลายหญิง ทีม 2 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 6
0205 การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ผสมระดับ ม.ต้น ทีม 2 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 6
0207 การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ผสมระดับ ม.ปลาย ทีม 2 คน / ผู้คุมทีม 1 คน 6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0035789012908936 วินาที