#
กิจกรรม
ทีม
0183 การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ต้นชาย ทีม 6 คน / ผู้คุมทีม 2 คน 5
0184 การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ต้นหญิง ทีม 6 คน / ผู้คุมทีม 2 คน 5
0185 การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ปลายชาย ทีม 6 คน / ผู้คุมทีม 2 คน 6
0186 การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ปลายหญิง ทีม 6 คน / ผู้คุมทีม 2 คน 5

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0024878978729248 วินาที