#
กิจกรรม
ทีม
0173 การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ต้นชาย ทีม 10 คน / ผู้คุมทีม 2 คน 6
0174 การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ต้นหญิง ทีม 10 คน / ผู้คุมทีม 2 คน 5
0175 การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ปลายชาย ทีม 12 คน / ผู้คุมทีม 2 คน 6
0176 การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ปลายหญิง ทีม 10 คน / ผู้คุมทีม 2 คน 5

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0041530132293701 วินาที