1. ฟุตบอล
0170. การแข่งขันฟุตบอลระดับ ม.ต้นชาย 0171. การแข่งขันฟุตบอลระดับ ม.ปลายชาย
0172. การแข่งขันฟุตบอลระดับ รวมหญิง
2. บาสเกตบอล
0173. การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ต้นชาย 0174. การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ต้นหญิง
0175. การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ปลายชาย 0176. การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ปลายหญิง
3. วอลเล่ย์บอล
0177. การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ต้นชาย 0178. การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ต้นหญิง
0179. การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ปลายชาย 0180. การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ปลายหญิง
4. ฟุตซอล
0181. การแข่งขันฟุตซอลระดับ ม.1 ชาย 0182. การแข่งขันฟุตซอลระดับ ม.1 หญิง
5. เซปักตะกร้อ
0183. การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ต้นชาย 0184. การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ต้นหญิง
0185. การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ปลายชาย 0186. การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ปลายหญิง
6. เทเบิลเทนนิส
0190. การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นชาย 0193. การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นหญิง
0194. การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายชาย 0196. การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายหญิง
0199. การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ต้นชาย 0201. การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ต้นหญิง
0202. การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ปลายชาย 0204. การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ปลายหญิง
0205. การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ผสมระดับ ม.ต้น 0207. การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ผสมระดับ ม.ปลาย
7. เปตอง
0215. การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นชาย 0216. การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นหญิง
0218. การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายชาย 0220. การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายหญิง
0222. การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ต้นชาย 0224. การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ต้นหญิง
0226. การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ปลายชาย 0227. การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ปลายหญิง
0228. การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ต้นชาย 0230. การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ต้นหญิง
0231. การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ปลายชาย 0232. การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ปลายหญิง
0236. การแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสมระดับ ม.ต้น 0237. การแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสมระดับ ม.ปลาย
8. กรีฑา
0187. วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลายชาย0188. วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลายหญิง
0189. วิ่ง 60 เมตร ม.1 ชาย0191. วิ่ง 60 เมตร ม.1 หญิง
0192. วิ่ง 100 เมตร ม.ต้นชาย0195. วิ่ง 100 เมตร ม.ต้นหญิง
0197. วิ่ง 100 เมตร ม.ปลายชาย0198. วิ่ง 100 เมตร ม.ปลายหญิง
0200. วิ่ง 200 เมตร ม.ต้นชาย0203. วิ่ง 200 เมตร ม.ปลายชาย
0206. วิ่ง 200 เมตร ม.ปลายหญิง0208. วิ่ง 400 เมตร ม.ปลายชาย
0209. วิ่ง 400 เมตร ม.ปลายหญิง0210. วิ่ง 400 เมตร ม.ต้นชาย
0211. วิ่ง 400 เมตร ม.ต้นหญิง0212. วิ่ง 800 เมตร ม.ต้นชาย
0213. วิ่ง 800 เมตร ม.ต้นหญิง0214. วิ่ง 800 เมตร ม.ปลายชาย
0217. วิ่ง 800 เมตร ม.ปลายหญิง0219. วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้นชาย
0221. วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้นหญิง0223. วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลายชาย
0225. วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลายหญิง0229. วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้นชาย
0233. วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้นหญิง0234. วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลายชาย
0235. วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลายหญิง0238. ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ต้นชาย
0239. ทุ่มน้ำหนัก (4 ก.ก) ม.ต้นหญิง0240. ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลายชาย
0241. ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลายหญิง0242. ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้นชาย
0243. ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้นหญิง0244. ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ปลายหญิง
0245. ขว้างจักร (1.5 ก.ก) ม.ปลายชาย0246. วิ่งกระโดดไกล ม.ต้นชาย
0247. วิ่งกระโดดไกล ม.ต้นหญิง0248. วิ่งกระโดดไกล ม.ปลายชาย
0249. วิ่งกระโดดไกล ม.ปลายหญิง0250. วิ่ง 200 เมตร ม.ต้นหญิง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0047779083251953 วินาที